Drevostavba v centre Modry

Projekt dvoch rodinných domov na ploche 193 metrov štvorcových, ktoré sú navzájom oddelené modranskou mestskou hradbou z roku 1620. Pôvodný dom z 18. storočia je umiestnený priamo na hradbe z vonkajšej strany mestského opevnenia. Na druhej strane opevnenia – v intraviláne historického mesta – sa nachádzala a doteraz stojí židovská synagóga. Patrila k nej aj záhrada pri potoku a objekt bez súpisného čísla. Ten sa po rekonštrukcii premenil na nízkoenergetický dom.
Návrh obnovy pamiatky bol vypracovaný v roku 2018.

Autorka projektu: Ing. arch. Jana Konečná
Realizácia: 2020

Kontakt

FAIRCRAFT, s. r. o.
Trnavská cesta 164/48,
821 02 Bratislava

IČO: 51 280 698
DIČ: 2120662753
IČ DPH: SK2120662753

Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 125240/B.

Tel.: +421 905 193 098

Ak máte konkrétnu požiadavku,
napíšte nám.

Súhlas so spracovaním osobných údajov